V současné době probíhá údržba systému, předpokládané spuštění je v 10:00

The system is currently undergoing maintenance, expected launch is at 10:00 am