Prodej kávy široká nabídka kávy z celého světa

Reklamace poškozených zásilek

Vážení zákazníci,

i přes naši snahu opravdu velmi důkladně zboží balit a označovat štítkem "Křehké", občas dojde k poškození při přepravě. Navíc je samozřejmě veškerá expedice zásilek pečlivě kontrolována a monitorována kamerovým systémem. Pokud máte zájem reklamační řízení co nejvíce zrychlit postupujte dle návodu níže (Výtah z Obchodních podmínek):

1. POŠKOZENÍ JE VIDITELNÉ PŘED PŘEVZETÍM ZÁSILKY  

Při přebírání zásilky zkontrolujte stav jejího obalu, zejména pak zda není jakýmkoli způsobem porušen a není opravován jinou páskou. Pokud obal vykazuje vady (např. menší deformace), je nutné vznést písemnou výhradu do přepravního listu řidiče zásilkové služby PPL. V případě jakýchkoliv zjevných porušení nebo větších deformací, odmítněte zásilku převzít a ihned nás informujte na e-mailové adrese info@prodejkavy.cz nebo na tel.: +420 734 215 588 , abychom domluvili další postup reklamace.

2. POŠKOZENÍ JSEM ZJISTIL PO PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Pokud zásilku převezmete a zjistíte poškození či ztrátu obsahu později, Kontaktujte zákaznickou linku PPL na čísle +420225331500 nebo 840 775 775 popř. na reklamačním formuláři PPL ZDE a sdělte reklamaci přepravy spolu s číslem zásilky (naleznete na štítku pod čárovým kódem) pracovníkovi zásilkové služby PPL. Nahlášení reklamace neodkládejte, musí být pro kladné vyřízení nahlášena nejpozději do 3 pracovních dnů. Pořiďte fotodokumentaci poškozeného zboží, ponechte si prosím obal zásilky (zásilková služba PPL jej v některých případech bude požadovat ke zdárnému vyřízení reklamace). Po zaevidování škody u zásilkové služby PPL se s námi spojí a společně reklamaci vyřídíme v co nejkratší možné lhůtě.


© 2006 –2020 Orfeo Office s.r.o.