Prodej kávy široká nabídka kávy z celého světa

Pravidelná údržba Moka Expressu

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory trychtýře. Pokud jsou tak v takovém případě jej odstraňte štětcem s jemnými štětinami  nebo špičkou jehly.

Pravidelně kontrolujte vnitřní části konvičky. Pokud jsou opotřebované nebo poškozené, vyměňujte je pouze za originální náhradní díly Bialetti, které odpovídají použitému modelu konvičky.

Opotřebené těsnění by mělo být vyměněno, v každém případě by mělo být těsnění měněno alespoň jednou ročně.

Po použití položte konvičku na vhodný povrch, protože jeho spodní část dosahuje vysokých teplot. Nenechávejte konvičku v kontaktu s hořlavými povrchy a / nebo povrchy, které by mohly být teplem poškozeny.

Používejte originální díly Bialetti určené pro použitý model Bialetti.

Nepoužívejte kávovar v troubě nebo mikrovlnné troubě.

Při použití plynového zdroje tepla nesmí plamen přesahovat spodní část konvičky na kávu.

Při použití indukční / elektrické / topné desky nenastavujte maximální hodnoty.

Udržujte průměrné hodnoty.

Neotáčejte ani neodšroubovávejte konvici na kávu stisknutím a tlakem na rukojeť.

Pokud používáte kávovar, zavřete víko kávovaru.

V případě poruchy nepoužívejte vadné konvičky. Kontaktujte distributora nebo výrobce.

Foto-Videogalerie