Prodej kávy široká nabídka kávy z celého světa

Používání produktů Bialetti

Velmi pečlivě si přečtěte tyto pokyny obsažené v návodu k obsluze produktů Bialetti, které obsahují důležité informace o bezpečném provozu a údržbě výrobků společnosti Bialetti.

 • Důležité: Před použitím si přečtěte obsah. Uschovejte tento návod k použití pro budoucí potřebu osvěžení správného použití výše uvedených produktů.
 • Pozor. Tento kávovar vyžaduje ke své činnosti zdroj tepla a uvnitř se vytváří vysoký tlak. Nedodržení pokynů v příručce může vést k popáleninám nebo výbuchu konviček Bialetti.

Před každým použitím zkontrolujte stav kávovaru, přítomnost všech jeho součástí a zda není poškozen bezpečnostní ventil, nálevka, těsnění a filtrační trychtýř a zda jsou tyto součásti ve správné poloze, jak je znázorněno na obrázku. V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo dovozce produktů Bialetti.

 • Výrobek není určen k použití osobami / včetně dětí / se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a neproškolenými osobami.
 • Uchovávejte prosím mimo dosah dětí.
 • Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
 • Nedotýkejte se horkých povrchů kávovaru, které se vyznačují vysokou teplotou. Konvičku přenášejte pomocí rukojeti a knoflíku.
 • Používat konvičky Bialetti pouze pro účely, pro které byl určen.
 • Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
 • Nepoužívejte konvičku, pokud ve spodní nádobě není voda.
 • Na dno nebo na horní část konvičky na kávu nepoužívejte žádný jiný druh kapaliny. Zařízení pracuje pouze s vodou.
 • Tento typ konviček používejte pouze po přidání vody a mleté ​​kávy Moka pro domácí použití.
 • Nepoužívejte jiné druhy produktů / například Meltu, kakao, kávové výtažky, čaj, kávu pro filtrovanou kávu, kávu pro expresní stroje atd.
 • Dbejte na to, aby proud páry vycházející z pojistného ventilu nesměroval k uživateli.
 • Zkontrolujte, zda je nádoba na kávu správně sešroubována.
 • Po použití nerozdělávejte konvičku Bialetti na kávu, dokud úplně nevychladne.

Foto-Videogalerie