Prodej kávy široká nabídka kávy z celého světa

Výroba instantní kávy

Sušení sprejováním – spray drying

Během sušení je kávový koncentrát společně s horkým vzduchem vstřikován do vysoké věže. Díky vháněnému horkému vzduchu se voda vypaří a na dno věže pak dopadne pouze sušený kávový extrakt (prášek). Tato technologie má své nesporné výhody v rychlosti a jednoduchosti, rovněž se snižují náklady na výrobu kávy. Pozitivní je také lepší rozpustnost i vzhled kávy.

Sušení mražením – freeze drying

Při použití technologie freeze drying se kávový koncentrát zmrazí na teplotu kolem -40 °C. Což způsobí, že částečky vody v koncentrátu zkrystalizují. S využitím sublimace je led následně extrahován ze zmražených granulí a vzniká káva typického krystalkovitého tvaru. Metoda zmražení je náročnější na energii, a tím i nákladnější. Odměnou spotřebiteli je však zachování tolik ceněného aroma.