Prodej kávy široká nabídka kávy z celého světa

Pražení kávy

Pražení se technicky provádí v pražících strojích. Zjednodušeně si představme dva způsoby provedení: první tvoří otáčecí buben, kde se zrno praží přímým kontaktem se stěnami, které vyhřívá otevřený plamen. Při druhém způsobu jsou zrna umístěná ve válci a pražení probíhá tokem velmi teplého vzduchu.

Rozeznáváme různé stupně pražení v závislosti na spotřebitelských zvyklostech odběratelů, např. světlé, střední, středně intenzívní, tmavé a velmi tmavé. Ve Skandinávii údajně preferují světleji praženou kávu, zatímco v zemích Jižní a Střední Ameriky, v Itálii a ve Francii dostává přednost káva středně až tmavě pražená. Káva v naší nabídce je převážně středně intenzivně pražená.

Dnes má na pražení každá významná firma stanovené přesné postupy vycházející z dlouholetých zkušeností. Nejmodernější pražící stroje schopné přesně dodržet vyzkoušenou a nastavenou teplotní křivku jsou základním předpokladem poměrně stálé (standardní) chuti pražených směsí. Musíme si uvědomit, že vstupující zelená kávová zrna, i když jsou míchána podle přesných receptur, se mohou každoročně měnit v závislosti na přírodních podmínkách. Pro výslednou kvalitu směsi proto bude vždy nejdůležitější technické vybavení, zkušenost pražiče, umění degustátora a bezchybná práce analytika v laboratoři. Právě oni rozhodují o jemném doladění podmínek oproti stanovenému postupu.