Prodej kávy široká nabídka kávy z celého světa

Káva Jamaica Blue Moutain

Tato jedna sazenice Arabiky přivedla na svět vyjímečnou kávu. Sazenice byla základem pro budoucí plantáže. Po devíti letech byla exportována první káva z Jamajky a dala tak vzniknout Jamajckému průmyslu s kávou.
Aby se káva mohla nazývat Blue Mountain Jamaica (JBM) musí vyrůstat ve výškách do 1800 m v Portlandských osadách, St. Andrew, St. Mary a St. Thomas zahrnující oblast o rozloze 6000 ha. Kávové plantáže v horách Blue Mountain jsou charakteristické malými holdingy o rozloze do 4 ha ale jsou zde i firmy o rozloze až 70 ha. Nachází se zde okolo 25000 drobných pěstitelů.
Výsledkem je mnohými oceňována nejlepší káva na světě „šampaňské kávy“. Stejně jako francouzký Appellation D’Origine Contrôlée Champagne, organizace striktně kontrolující kde rostou hrozny pro šampaňské tak i oblast kde se pěstuje JBM je striktně kontrolována. Ve skutečnosti je oblast, kde se káva pěstuje, realtivně malá a exportní roční produkce činící mezi 1000-1350 t je ve srovnání se světovými standardy nepatrná, rovna např. 0,1% Kolumbijské roční produkce aneb 3 hodiny Kolumbijské produkce kávy.
Nedostatek a exkluzivitu kávy podtrhuje fakt, že káva JBM je ve skutečnosti jedinou kávou na světě balenou do dřevěných sudů oproti běžně používaným jutovým pytlům. Zpět k historii kávy. Jamajka se stala vedoucím a jedním z největších producentů kávy v letech 1800 a 1840 s produkcí dosahující 70000 t/rok. V roce 1838 bylo zrušeno otroctví a z toho důvodu bylo mnoho plantáží uzavřeno a vytvořilo tak prostor pro vznik mnoha malých soukromých plantáží bývalých otroků. V letech 1890 se kávový průmysl ocitl v chaosu a vláda učinila legislativní opatření „vyslání školených instruktorů do vymezených oblastí za účelem šíření umění pěstování a ošetřování“  Kontrola kvality byla výzvou pro následujících 50 let, s několika zlepšeními na začátku 40-tých let následované dvěmi událostmi. První v roce 1944 kdy se Jamajcká vláda rozhodla založit Central Clearing Coffee postup kdy všechna káva určená pro export musí být zkontrolována. Druhá bylo založení Jamaica Coffee industry Board (JCIB) v roce 1950, jenž je zplnomocněna k vyvíjet činnost za účelem zlepšení a udržení kvality a reputace Jamajcké kávy.
Důležitější než kdy jindy je skutečnost, že dnes každý sud kávy musí projít kotrolou JCIB (formálně pod kontrolou The Regulatory Division) kdy je všechna nepražená káva pečlivě zkontrolována před vlastním exportem.  Toto je časově náročná procedura, která může způsobit zpoždění  ale kvalita je prvořadá a přísně kontrolovaná zajišťující, že všechna káva JBM opouštějící ostrov je jen té nejvyšší kvality. Mimoto, JCIB nastavuje přísná pravidla pro pěstování, sklízení, zpracování a prodej kávy aby zajistila, že každý šálek JBM kávy je a bude vždy v excelentní kvalitě.
Při dnešní extrémně nízké produkci nepražené kávy JBM a exportu  85-90% produkce kávy do Japonska, zůstává JBM exkluzivní, luxusní, vzácnou  a  lahodnou delikatesou.