Nákup na export bez DPH v EU

Podmínky pro uplatnění osvobození od CZ DPH ZDE!

ceska republika

Jak nakupovat bez DPH na export v EU:

 viz i obchodní podmínky bod 4.9.

1. Registrace v našem Eshopu (ZDE)

2. Odeslat na e-mail: fakturace@prodejkavy.cz Osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty

3. Po ověření Vašeho SK DIČ v systému VIES (ZDE) bude nastavena k Vaší registraci fakturace bez DPH

4. Fakturace bez DPH se vztahuje POUZE k schválené registraci a na budoucí objednávky

5. DPH odečteme vždy až při expedici objednávky (zákazníka informujeme Emailem o ceně bez DPH)

6. V případě platby převodem předem na účet, počkejte až Vám na Email přijde Výzva k platbě bez DPH

7. Vydané faktury bez DPH NELZE upravovat

8. DPH zpětně nevracíme

9. Posíláme pouze do země EU, kam byla vystavena faktura

10. Pouze pro plátce DPH

 
Přejeme příjemný nákup - Váš prodejkavy.cz

 

slovensko

Ako nakupovať bez DPH na export v EU:

pozri aj obchodné podmienky bod 4.9.

1. Registrácia v našom Eshope (TU)

2. Odoslať na E-mail: fakturace@prodejkavy.cz Osvedčenie o registracii pre daň z pridanej hodnoty

3. Po overení Vášho SK DIČ v systéme VIES (TU) bude nastavená k Vašej registrácii fakturácie bez DPH

4. Fakturácia bez DPH sa vzťahuje LEN k schválenej registráciu a na budúce objednávky

5. DPH odčítame vždy až pri expedícii objednávky (zákazníka informujeme Emailom o cene bez DPH)

6. V prípade platby prevodom vopred na účet, počkajte až Vám na Email príde Výzva k platbe bez DPH

7. Vydané faktúry bez DPH NELZE upravovať

8. DPH spätne nevraciame

9. Posielame iba do krajiny EU, kam bola vystavená faktúra

10. Iba pre plátcov DPH

 

Prajeme príjemný nákup - Váš predajkavy.sk

 

Deutschland

Einkauf ohne Mehrwertsteuer für den Export in die EU Shop

siehe auch Geschäftsbedingungen Abschnitt 04.09

1. Registrieren Sie sich in unserem Eshop (HIER)

2. Senden Sie die E-Mail: fakturace@prodejkavy.cz Urkunde über die Eintragung der Mehrwertsteuer

3. Nach der Überprüfung Ihrer SK Mehrwertsteuer im VIAS (HIER) wird deine Anmeldung Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuer festgelegt werden

4. Rechnungsstellung MwSt gilt nur für zugelassene Registrierung und auf künftige Aufträge

5. Vorsteuerabzug bei Auslieferung zu jeder Bestellung (per E-Mail an den Kunden über den Preis ohne Mehrwertsteuer zu informieren)

6. Bei Zahlung per Vorkasse durch Überweisung auf das Konto ein, warten Sie, bis Sie auf die E-Mail-Einladung Mehrwertsteuer bezahlen kommen

7. Eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer kann nicht bearbeitet werden

8. Die Mehrwertsteuer wird nicht wieder zurückgeschickt werden

9. Senden einzige EU-Land, in dem die Rechnung ausgestellt wurde,

10. Nur für die Mehrwertsteuer Kunden

 
Wir wünschen Ihnen eine gute Shopping-Erlebnis - Ihr prodejkavy.cz

 

English

How to shop without VAT for export in the EU:

see also Business Conditions section 04.09

1. Register in our Eshop (HERE)

2. Send the e-mail: fakturace@prodejkavy.cz certificate of registration for value added tax

3. After verifying your SK VAT in VIES (HERE) will be set to your registration invoicing without VAT

4. Invoicing VAT applies only to approved registration and on future orders

5. deduct VAT when shipped to each order (by e-mail to inform the customer about the price without VAT)

6. In the case of payment in advance by transfer to the account, wait until you come to the Email Invitation to pay VAT

7. An invoice without VAT can not be edited

8. VAT will not be returned back

9. Sending only EU country where the invoice was issued

10. Only for customer with VAT Nr.

 
We wish you a pleasant shopping experience - your prodejkavy.cz