Články

Odstoupení od smlouvy v rámci 14 dní

13.12.17

Odstoupení od smlouvy v rámci 14 dní

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prodejkavy.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

...Celý článek

Cibetková káva - Kopi Luwak

22.12.16

Nejdražší a nejlepší káva světě. Velmi ceněná, protože je její roční produkce velmi nízká. Kávové zrna 100% arabiky vysoké kvality, ze kterých je tato káva vyráběna jsou nejprve pozřena divokou cibetkou, projdou jejím trávícím traktem kde jsou obohacena o enzymy a vitamíny, poté jsou z jejího trusu zrna vybírána a teprve pak přichází na řadu další zpracování této kávy jako její pražení.

...Celý článek

Káva Bristot

22.12.16

Filozofie Bristot je stále stejná, která charakterizuje značku od svého vzniku: kvalita a excelence. To bylo v roce 1919, kdy zakladatel pražení Domenico Bristot začal intenzivním výzkumem realizovat svůj sen. Jeho filozofie byla a je vytvořit kombinaci vysoké kvality, která by umožnila ochutnávku perfektního italského espressa.

...Celý článek

Káva AlFredo

22.12.16

Historie pražení kávy Burkhof je úzce spjata s Bavorskem. V bavorském Mnichově  vše začalo ... a stále pokračuje pražení kávy v Sauerlachu u Mnichova. Co přesně se stalo od roku 1928:

1928 Založení pražírny kávy Burkhardt a Ihmhof pány Wilhelmem Burkhardtem a Wilhelmem Imhofem v Mnichově na ulisi Sandstrasse. Zaměření: Prodej kávy a čaje v maloobchodě a restauracích.

...Celý článek

Naše vlastní pražená značka Orfeo Coffee – káva, která má duši..

22.12.16

Na chuťový profil kávy má vliv nejen místo původu, ale také odrůda, období sklizně, termín pražení a především příprava kávy. Díky správné kombinaci těchto faktorů si můžeme vychutnat kvalitní a opravdu čerstvou kávu. Čerstvost kávy je opravdu důležitá pro její chuť. Zelená káva vydrží čerstvá zhruba několik měsíců, zatímco pražená káva je čerstvá několik týdnů. Co se týče mleté kávy, její skutečná čerstvost se uchová maximálně několik hodin. Čerstvost však není vše! Důležitá je také chuť a aroma kávy. Co člověk, to jiný chuťový požadavek a stejně tak i různé odrůdy káv mají své typické chuťové vlastnosti. Kávy nám nabízejí širokou chuťovou paletu od jemných, lehkých káv, přes ty s kulatou plnou chutí, až po kávy s výraznou aciditou. Častá chuť kávy je čokoládová a oříšková, avšak můžeme se setkat i s ovocnou či karamelovou a mnoha dalšími. Stejně tak i aroma se liší káva od kávy. Časté je kořenité, květinové nebo skořicové aroma. Je pouze na vás, kterou z chutí a káv si oblíbíte právě vy.

...Celý článek

O kávě

22.12.16

Káva dostala své jméno po latinském označení rostlinného rodu Coffea. Tento rod náleží k čeledi mořenovitých, Rubiaceae, která zahrnuje víc než 500 rodů a 6000 druhů. Většina z nich jsou tropické stromy a keře.

Všechny druhy Coffea jsou dřeviny, počínaje malými keříky až po více než 10 metrů vysoké stromy. Barva listů přechází od nažloutlé k purpurové. Ze dvou nejznámějších odrůd druhu Coffea arabica – Typica a Bourbon – se vyvinulo mnoho odrůd, mezi jinými Caturra ( pěstovaná v Brazílii a Kolumbii ), Mundo Novo ( rovněž z Brazílie ), Tico ( velmi rozšířená ve Střední Americe ), San Ramon ( zakrslá odrůda ) a snad nejproslulejší a zároveň nejdražší jamajská Blue Mountain.  Káva se dá pěstovat prakticky všude, nejen na obrovských, plantážích ale i na malých mýtinách v lesích.

...Celý článek

O značce Orfeo Coffee

22.12.16

Původ a čerstvost jsou dnes známkou kvality u většiny produktů, u kávy jsou však její původ a čerstvost parametrem naprosto zásadním. V naší pražírně si můžete být vždy jisti, že káva, kterou si odnesete je prvotřídní kvality. Káva, kterou zpracováváme je s láskou pěstována na plantážích ve více jak třech desítkách exotických zemí (zejména z Jižní Ameriky, Afriky a Asie). Ve většině případech se jedná o namáhavý ruční sběr zralých kávových zrn. Česáči nesmějí sbírat nezralé, chorobami postižené, poškozené či přezrálé plody, neboť tato po rozdrcení, rozmáčknutí či rozlomení nepříjemně páchnou, a mohou zkazit celou partii kávy. Vzhledem k rozdílnému zeměpisnému rozložení kávových plantáží dochází k dozrávání sklizně v různou dobu a samozřejmě každá oblast vtiskne do svých kávových zrn své specifické aroma. Zelená káva při správném skladování, vydrží v dobré kvalitě i několik let. Některé druhy kávy vydrží jen 6 až 12 měsíců. Poté částečně ztrácí aciditu. S ohledem na to že chceme nabízet našim zákazníkům tu nejlepší kvalitu, nakupujeme kávu jen pro momentální potřebu, nikoli do zásob.

...Celý článek

Kontrola kvality kávy

22.12.16

Pouze uvedení původu není zárukou kvality výsledné kávy. Kvalita kávy závisí na mnoha faktorech, ale těmi hlavními činiteli jsou člověk a příroda. Přírodní podmínky rozhodují o četnosti, délce a intenzitě srážek, o typu a kyselosti půdy. Neméně důležité je i umístění výrobních prostor, používání chemických látek a pesticidů. Vliv mají také metody používané při sklizni, způsob sušení zrn, jejich balení atd.

...Celý článek

Poškozené zásilky - reklamace přepravy

22.12.16

Vážení zákazníci,

i přes naši snahu opravdu velmi důkladně zboží balit a označovat štítkem "Křehké", občas dojde k poškození při přepravě. Pokud máte zájem reklamační řízení co nejvíce zrychlit postupujte dle návodu níže:

...Celý článek

Nákup v prodejkavy bez DPH

29.10.15

Pro naše zahraniční zákazníky, kteří jsou plátci DPH viz níže instrukce k nákupu u nás bez daně z přidané hodnoty.

...Celý článek